DISCLAIMER – thietbidienvietnhat.com

1. Thông Tin Trên Website

Mọi thông tin và nội dung trên trang web này chỉ mang tính chất tham khảo. Chúng tôi cố gắng bảo đảm rằng thông tin cung cấp là chính xác và chi tiết nhất có thể, nhưng không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác hoặc thiếu sót nào.

2. Sản Phẩm và Dịch Vụ

Thông tin về sản phẩm và dịch vụ trên thietbidienvietnhat.com có thể thay đổi mà không cần báo trước. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc mua sản phẩm dựa trên thông tin trên trang web.

3. Bảo Mật Thông Tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên, không chịu trách nhiệm về bất kỳ mất mát dữ liệu hoặc xâm phạm bảo mật nào từ tác động bên ngoài hoặc sự cố hệ thống.

4. Liên Kết Đến Trang Web Bên Ngoài

Trang web có thể chứa liên kết đến các trang web bên ngoài. Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc các thông tin khác trên những trang web này.

5. Sửa Đổi Điều Khoản

Chúng tôi có quyền thay đổi và cập nhật bất kỳ điều khoản và điều kiện nào mà không cần thông báo trước. Việc tiếp tục sử dụng trang web sẽ được xem là sự đồng ý với những thay đổi này.

6. Giới Hạn Trách Nhiệm

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên hoặc phạt pháp nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi.