TERMS AND CONDITIONS – thietbidienvietnhat.com

1. Chấp Nhận Điều Khoản

Bằng cách sử dụng trang web thietbidienvietnhat.com, bạn đồng ý và cam kết tuân thủ các điều khoản và điều kiện được quy định dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, bạn không được sử dụng trang web này.

2. Quyền Sở Hữu

Mọi nội dung trên trang web thietbidienvietnhat.com, bao gồm nhưng không giới hạn đến văn bản, hình ảnh, video, biểu tượng và mã nguồn, đều thuộc quyền sở hữu của thietbidienvietnhat.com. Việc sao chép, phát tán hoặc sử dụng mà không có sự cho phép đều bị cấm.

3. Sản Phẩm và Dịch Vụ

Thông tin về sản phẩm và dịch vụ trên trang web được mô tả chi tiết và có thể thay đổi mà không cần báo trước. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc mua sản phẩm dựa trên thông tin trên trang web.

4. Đặt Hàng và Thanh Toán

Quy trình đặt hàng và thanh toán được mô tả chi tiết trên trang web. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin thanh toán của bạn, nhưng không chịu trách nhiệm về bất kỳ mất mát dữ liệu nào từ lỗi hệ thống hoặc tác động bên ngoài.

5. Bảo Mật Thông Tin Người Dùng

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng. Thông tin được thu thập sẽ chỉ được sử dụng theo Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

6. Liên Kết Đến Trang Web Bên Ngoài

Trang web có thể chứa liên kết đến các trang web bên ngoài. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung và chính sách bảo mật của những trang web này.

7. Sửa Đổi Điều Khoản

Chúng tôi có quyền thay đổi và cập nhật bất kỳ điều khoản và điều kiện nào mà không cần thông báo trước. Việc tiếp tục sử dụng trang web sẽ được xem là sự đồng ý với những thay đổi này.

8. Luật Pháp Áp Dụng

Điều khoản và điều kiện này sẽ được điều chỉnh theo luật pháp hiện hành của quốc gia chúng tôi đặt trụ sở.