1. Nhiệm Vụ Của Rơ Le:

Nhiệm vụ hàng đầu của rơ le là phát hiện và loại trừ nhanh chóng những sự cố trong hệ thống điện để ngăn chặn và hạn chế hậu quả tiêu cực. Nó cũng ghi nhận và phát hiện tình trạng làm việc bất thường của các phần tử, có thể thông báo hoặc cắt nguồn điện tùy thuộc vào mức độ quan trọng của thiết bị.

2. Thiết Bị Bảo Vệ Tự Động:

Rơ le, hiện nay, là thiết bị tự động phổ biến nhất được sử dụng để bảo vệ và tự động hóa hệ thống điện hiện đại. Được thiết kế để đáp ứng yêu cầu kỹ thuật đặt ra cho từng phần tử cụ thể và toàn bộ hệ thống, khái niệm rơ le thường bao gồm một tổ hợp chức năng bảo vệ.

3. Phân Loại Rơ Le:

Rơ le là phần chính trong hệ thống thiết bị bảo vệ, chuyển đổi trạng thái và tác động chuyển mạch. Phần tử rơ le xử lý tín hiệu đầu vào và so sánh chúng với ngưỡng tác động để tạo ra tín hiệu đầu ra dưới dạng xung rời rạc. Phân loại rơ le có thể dựa trên công nghệ, đại lượng đầu vào, hoặc chức năng trong sơ đồ.

4. Phân Loại Theo Đại Lượng Đầu Vào:

  • Rơ le với đại lượng đầu vào RI.
  • Rơ le với đại lượng đầu vào RU.
  • Rơ le công suất RW.
  • Rơ le khoảng cách RZ, Z<.
  • Rơ le tần số Rf.

5. Phân Loại Theo Chức Năng:

  • Rơ le trung gian RG.
  • Rơ le thời gian RT.
  • Rơle tín hiệu Rth.

Bằng cách này, rơ le không chỉ giúp bảo vệ hệ thống điện mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc tự động hóa và kiểm soát chất lượng của hệ thống. Đối với thông tin chi tiết và tư vấn, liên hệ chúng tôi ngay hôm nay.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *