Sự khác biệt giữa tốc độ bit (bit rate) và tốc độ truyền (baud rate)

Tốc độ bittốc độ Baud, hai thuật ngữ này thường được sử dụng trong giao tiếp dữ liệu. Tốc độ bit chỉ đơn giản là số bit (tức là 0 và 1) được truyền trong mỗi đơn vị thời gian. Trong khi tốc độ Baud là số đơn vị tín hiệu được truyền trên mỗi đơn vị thời gian cần thiết để biểu diễn các bit đó.

Sự khác biệt giữa tốc độ bit (bit rate) và tốc độ truyền (baud rate)

Hình mô tả mối quan hệ giữa bit rate và baud rate

Theo như hình trên thì trong 1 giây, hình phải và trái đều có 10 sự thay đổi về tín hiệu. Nên tốc độ baud của cả hai hình là 10. Trong khi về tốc độ bit, vì hình trái biểu diễn mỗi bit cho mỗi tín hiệu nên có 10 bit được truyền đi trong một giây, do đó tốc độ bit (bit rate) của hình trái là 10bps. Tương tự với hình phải, mỗi tín hiệu được biểu diễn bằng 2 bit, nên tổng cộng có 20 bit được truyền đi trong 1 giây, do đó tốc độ bit (bit rate) cho hình phải là 20 bps các bạn nha! Đến đây thì các bạn một phần nào đã hiểu sự khác nhau của chúng rồi phải không nào!

Như vậy, nếu dùng 1 bit biểu diễn cho một tín hiệu nhị phân 0 hoặc 1, thì lúc này tốc độ truyền tin (Baud rate) đúng bằng tốc độ truyền bit (bit rate). Và điều này chúng ta thường thấy trong các bộ USART của VĐK như PIC đó các bạn.

Chúng ta cũng có thể rút ra được công thức cho mối quan hệ giữa bit rate và baud rate là:

Tốc độ bit = tốc độ baud x số bit trên mỗi baud

Nếu chúng ta nói về hiệu quả của máy tính, tốc độ bit là quan trọng hơn, nơi mà chúng ta muốn biết phải mất bao lâu để xử lý từng mẩu thông tin. Nhưng khi chúng ta quan tâm nhiều hơn về cách dữ liệu đó được di chuyển từ nơi này sang nơi khác, chúng ta sẽ nhấn mạnh vào tốc độ truyền. Càng ít tín hiệu yêu cầu, hệ thống càng hiệu quả và băng thông cần thiết để truyền nhiều bit hơn.

Bảng so sánh

Cơ sở để so sánh Tốc độ bit Tốc độ truyền
Căn bản Tốc độ bit là số bit trên giây. Tốc độ truyền là số đơn vị tín hiệu mỗi giây.
Ý nghĩa Nó xác định số lượng bit đi mỗi giây Nó xác định số lần thay đổi trạng thái của tín hiệu.
Xác định băng thông Không thể xác định băng thông Nó có thể xác định bao nhiêu băng thông được yêu cầu để gửi tín hiệu.
Phương trình Tốc độ bit = tốc độ baud x số bit trên mỗi đơn vị tín hiệu Tốc độ truyền = tốc độ bit / số bit trên mỗi đơn vị tín hiệu

Bảng so sánh một số yếu tố giữa tốc độ bit và tốc độ truyền

Định nghĩa về tốc độ bit

Tốc độ bit có thể được định nghĩa là số lượng khoảng thời gian bit mỗi giây. Và khoảng thời gian bit được gọi là thời gian cần thiết để chuyển một bit đơn. Nói một cách đơn giản hơn, tốc độ bit là số bit được gửi trong một giây, thường được biểu thị bằng bit trên giây (bps). Ví dụ: kilobits mỗi giây (Kbps), Megabits mỗi giây (Mbps), Gigabits mỗi giây (Gbps), v.v.

Định nghĩa tốc độ Baud

Tốc độ truyền được thể hiện bằng số lần tín hiệu có thể thay đổi trên đường truyền mỗi giây. Thông thường, đường truyền chỉ sử dụng hai trạng thái tín hiệu và làm cho tốc độ truyền bằng với số bit trên giây có thể được truyền.

Sự khác biệt chính giữa Tốc độ bit và Tốc độ truyền

1 . Tốc độ bit là số bit (0 và 1 giây) được truyền mỗi giây.
Mặt khác, tốc độ Baud là số lần tín hiệu truyền đi bao gồm các bit.
2. Tốc độ truyền có thể xác định băng thông của kênh hoặc lượng cần thiết để gửi tín hiệu trong khi thông qua tốc độ Bit thì không thể.
3. Tốc độ bit có thể được biểu thị bằng phương trình đã cho:
Tốc độ bit = tốc độ truyền x số lượng bit trên mỗi đơn vị tín hiệu
Ngược lại tốc độ Baud được biểu thị trong phương trình đã cho:
Tốc độ truyền = tốc độ bit / số bit trên mỗi đơn vị tín hiệu
Phần kết luận
Tốc độ bit và tốc độ Baud, cả hai thuật ngữ được sử dụng theo cùng một cách để kiểm tra tốc độ của dữ liệu. Nhưng, tốc độ Bit được sử dụng khi chúng ta muốn biết số bit được truyền trên một đơn vị thời gian trong khi tốc độ Baud được sử dụng khi chúng ta muốn biết số lượng đơn vị tín hiệu được truyền trên mỗi đơn vị thời gian.

Xem thêm:

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *